Types of Sleep

tamobhavaa sleshmasamudbhavaa ca
manahsareerasramasambhavaa ca
aagantukee vyaadhyanuvartinee cha
raatrisvabhaavaprabhavaa ca nidraa

1. Because of Tamasa guna
2. Because of Kapha dosha
3. Due to physical or mental exhaustion
4. Unexpected or unnatural sleep
5. Because of illness
6. Natural sleep in the night